ร้านค้าทั้งหมด ร้านค้าทั้งหมด
การจัดส่ง การจัดส่ง
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการจัดส่งตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อ สินค้าหลายชิ้นที่มีหมายเลขคำสั่งซื้อเดียวกัน อาจถูกจัดส่งแยกกัน ขึ้นกับประเภทสินค้าและดุลยพินิจของบริษัท
  • ขนส่งสินค้าเฉพาะชั้น 1 เท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เริ่มนับตั้งแต่ชั้นที่รถวนขึ้นไม่ได้)
  • ในกรณีไม่มีลิฟต์ขนส่งหรือสินค้าไม่สามารถนำเข้าลิฟท์ได้ พนักงานสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้สูงสุดชั้นที่ 2 โดยคิดค่าใช้จ่ายแบบบริการเหมาจ่ายเพิ่มจำนวน 300 บาทต่อ 1 รอบการส่ง (Shipment) (เริ่มนับตั้งแต่ชั้นที่รถวนขึ้นไม่ได้ และเฉพาะในกรณีสินค้าน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัมต่อชิ้นเท่านั้น) หากเกินชั้นที่ 2 ขึ้นไป พนักงานจะไม่ทำการขนส่งสินค้า
รายละเอียดการส่งสินค้า
ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า
เวลา:
วันจันทร์ - ศุกร์
8:00 - 22:00

วันเสาร์ - อาทิตย์
9:00 - 20:00
เบอร์โทร: