ร้านค้าทั้งหมด ร้านค้าทั้งหมด
การจัดส่ง การจัดส่ง
  • * กรุงเทพฯและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)
  • - ค่าจัดส่ง 80 บาท ระยะเวลาในการจัดส่ง 3 วันทำการ
  • * จังหวัดอื่นๆ
  • - ค่าจัดส่ง 80 บาท ระยะเวลาในการจัดส่ง 3-5 วันทำการ*
  • (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี พื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง ระยะเวลาการจัดส่งเพิ่มขึ้น 2-3 วัน)
รายละเอียดการส่งสินค้า
ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า
เวลา:
เวลาทำการของฝ่ายบริการลูกค้า:
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:30 น. - 18:30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เบอร์โทร: